Privacyverklaring

Vorderman.info is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vorderman.info
nicole@vorderman.info

Nicole Vorderman is de eigenaar van Vorderman.info. Zij is te bereiken via nicole@vorderman.info

Persoonsgegevens die via deze website verwerkt wordt

Vorderman.info verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Deze website en/of dienst heeft geen bedoelingen om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via nicole@vorderman.info dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag deze website persoonsgegevens verwerkt

Vorderman.info verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zodat je een reactie achter kunt laten onder berichten op deze website.
 • Zodat je contact kunt opnemen met mij via het contactformulier.
 • Om contact met jou op te kunnen nemen als dat gewenst is.
 • info analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Vorderman.info bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de verschillende gegevens, waarvoor ze gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden.

Reacties onder berichten

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je reactie te publiceren onder berichten op deze website en worden bewaard tot jouw verzoek, via e-mail om de reactie te verwijderen. Natuurlijk mag je mij ook altijd mailen om je reactie te wijzigen.

Contactgegevens (via het contactformulier of via e-mail)

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact met jou op te nemen als dat nodig is. Deze gegevens worden uiterlijk 12 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vorderman.info verstrekt je gegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van deze website, sluit Vorderman.info een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw gegevens. Vorderman.info blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vorderman.info jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je mee doet aan een winactie. Jouw gegevens worden dan naar het bedrijf gestuurd waarmee de samenwerking of winactie tot stand is gekomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Vorderman.info gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vorderman.info gebruikt ook cookies met een puur technische functie. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden er cookies door derden geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden.
Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie hierover kun je hier vinden.

Cookies door derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld diensten die worden gebruikt voor deze website en sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, zodat ik kan zien hoe deze blog wordt gebruikt. Lees hier het privacybeleidvan Google.
 • Facebook verzamelt gegevens omdat er een Facebook-Like knop aanwezig is op deze website. Er zijn er knoppen op deze website om blogs te delen op Facebook en WhatsApp. Lees hier het privacybeleidvan Facebook.
 • Twitter verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren, ook zijn er knoppen op deze website om blogs te delen op Twitter. Lees hier het privacybeleidvan Twitter.
 • Gravatar zorgt voor een afbeelding, naast je naam, als je een account bij Gravatar hebt. WordPress.com verzamelt net als Google Analytics gegevens zodat ik kan zien hoe mijn blog wordt gebruikt. Gravatar en WordPress.com zijn beiden onderdeel van Automattic. Lees hier het privacybeleid.
 • Er zitten bij alle blogs knoppen aanwezig om te delen op Pinterest.  Lees hier het privacybeleidvan Pinterest.

Cookies die geplaatst worden door deze bedrijven en diensten kun je verwijderen in je browser. Deze bedrijven zijn wereldwijd actief en zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Zij hebben daarom niet alleen met de Europese en Nederlandse wetgeving te maken, maar ook met de Amerikaanse wetgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vorderman.info. Je hebt het recht om bij mij een verzoek in te indienen om je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt hiervoor een verzoek via e-mail sturen naar nicole@vorderman.info

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dit kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zon, de nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je BSN (burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Vorderman.info neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via nicole@vorderman.info.

Vorderman.info heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL), jouw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Er zit beveiliging op deze website om deze website te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.
 • Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, stuur gerust een mail naar nicole@vorderman.info.